خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

نظرسنجى: تحصيل و محل زیست مى تواند نقش کليدى در تساوى جندر در افغانستان داشته باشد

نظرسنجى: تحصيل و محل زیست مى تواند نقش کليدى در تساوى جندر در افغانستان داشته باشد

Aug 23, 2016 - 15:03

 شهرکابل (پژواک، ٢ سنبله ٩٥): یافته های تحقیق نشان می دهد که برای زنان، تحصیلات و برای مردان، جایی که آنها زندگی می کنند، شاید برای آیندۀ رهبری زنان داراى اهميت کليدى باشد.

به اساس اين تحقيق، تحصیلات ممکن است زنان را به موقف های رهبری، در آینده سوق دهد. بناءً برداشت های مردان از نقش زنان در جامعه نیز بر اساس سطح تحصیل می تواند تحت تاثیر قرار گیرد؛ اما این مورد، نظر به مناطق افغانستان متفاوت است. بنا بر این، مردان در یک بخش افغانستان نسبت به بخش های دیگر، احتمالاً بیشتر از نقش زنان در سطوح رهبری بدون در نظرداشت سطح تحصیل آنها  حمایت می کنند.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و کمیته سویدن برای افغانستان، مطالعۀ مشترکى را از ٢٠ جولای سال ٢٠١٥ الی جنوری ٢٠١٦ در ولایات کابل، ننگرهار، تخار و بامیان انجام داده است. در این تحقیق با ٢٠٠ زن و ٢٠٠ مرد مصاحبه صورت گرفته است.

در این تحقیق، تحت نام «روی دیگر نابرابری جنسیتی: مردان و مردانگی در افغانستان» از مصاحبه شوندگان پرسیده شده که آیا آنها با ٢٠ مقولۀ مرتبط به مفاهیم مردانگی، طرز برخورد با برابری، قدرت و کنترول، و نظریات در مورد خشونت موافق هستند یا خیر.

این تحلیل، بر پاسخ ها «نظریات پاسخ دهندگان در مورد این دیدگاه که مردان رهبران بهتر نسبت به زنان اند» متمرکز بوده است.

تفاوت نظریه به اساس درجه تحصیل

همچنان به اساس این یافته ها، در میان افراد غیرتحصیل کرده، تقریباً همه به خصوص زنان، نظریۀ بودن قدرت نزد مردها را رد می کنند؛ اما این موضوع در میان تحصیل کرده ها برعکس می باشد؛ زيرا سه برابر زنان تحصیل کرده، نسبت زنان تحصیل نکرده باور ندارند که رهبری در دست مردها باشد.

تحقیق یادشده نشان می دهد که از هر ده زن تحصیل یافته، سه تن و از هر ده زنى که تحصیل نکرده اند، یک تن باور شایسته بودن تنها مردها برای رهبریت را، رد می کنند.

قابل ذکر است تعداد مردان تحصیل کرده که باور دارند مردها باید رهبری امور را در دست داشته باشند، نسبت به مردان تحصیل نکرده، کمی بیشتر می باشد.

به اساس آمار ارایه شدۀ این پژوهش؛ نظریۀ اینکه قدرت باید با مردها باشد، در میان افراد تحصیل کرده کمتر می باشد.

شهلا فريد استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل مى گويد واضح است که با بلند رفتن سطح آموزش، سطح آگاهى مردم بلند مى­رود و بيشتر زمينه براى نقش زنان در رهبريت مساعد مى شود.

به گفته او در١٤ سال گذشته در افغانستان، ميزان افراد تحصيل کرده بلند رفته و همچنان از طريق راه اندازى برنامه هاى آگاهى دهى، سطح آگاهى مردم در مورد حقوق زنان نيز بلند رفته و اين امر، سبب شده است که اکنون مردم بيشتر به اين حقيقت پى برده اند که زنان نيز شايستگى رهبريت را دارند.

استاد شهلا گفت که در افغانستان هميشه زنان به حاشيه رانده شده، تحقير و توهين شده و به همين دليل هنوزهم شمار بسيار کمى از آنان با وجود داشتن توانايى و تحصيلات عالى، اعتماد به نفس ندارند و طرفدار رهبريت مردان مى باشند.

به گفته او، همچو زنها فکر مى ­کنند که نمى توانند خوبتر نسبت به مردان کار کنند؛ درحاليکه همچو باورها نادرست است و زنان، مثل مردها مى توانند نقشى در رهبريت داشته باشند.

سميلا باشنده شهر کابل مى گويد که بايد هردو (مرد و زن) در رهبريت سهم مساويانه داشته باشند.

او از حاکم بودن «مردسالاری» در افغانستان شکایت نموده می گوید که بنا بر عنعنات ناپسند، پست هاى کليدى در امور رهبرى در دست مردها مى باشد.

او افزود: «چند سال پيش مه يک انجو را ايجاد کردم تمام زحمات را خودم ­کشيدم؛ اما متاسفانه که شوهرم پس از يک سال مرا مجبور ساخت، مجوز انجو را به نامش کردم و چندين بار مرا اخطار داد که اگر به نامش نکنم، مرا مى­کشد.»

اما او به بهتر شدن اين وضعيت اميدوار است؛ زيرا به گفتۀ او در کنار اينکه در کل روز به روز ميزان افراد تحصيل کرده در کشور بيشتر مى شود، تعداد دختران در مکاتب و پوهنتون ها نيز در حال افزايش است.

سميلا باور دارد که با بيشتر شدن افراد تحصيل کرده در جامعه، اين وضعيت تغيير مثبت کرده مى تواند.

در زمان حاکميت طالبان (از سال ١٣٧٥ تا ١٣٨٠) به دختران اجازۀ رفتن به مکتب داده نمى شد؛ اما به اساس معلومات اداره احصائيه مرکزى افغانستان، در سال ١٣٨١ بيش از يک ميليون دختر و بيش از ٣.٢ ميليون پسر شامل مکتب بودند.

آمار ارايه شده از سوى رياست جمهورى کشور، نشان مى دهد که در سال روان (١٣٩٥) تعداد ٣.٧ ميليون دختر و ٥.٩ ميليون پسر به مکتب مى روند.

به اساس معلومات مجيب مهرداد سخنگوى وزارت معارف؛ در زمان حاکميت طالبان(از ١٣٧٥ تا اواخر ١٣٨٠)، به دختران اجازۀ رفتن به مکتب داده نميشد؛ اما بعد از آن روز به روز تعداد شاگردان دختر در مکاتب بيشتر شده است.

به گفتۀ مهرداد؛ ناامنى ها و اجازه ندادن به برخى دختران به مکاتب به دلايلى چون کمبود معلمان زن، در برخى مناطق، فاصلۀ زياد تا به مکتب و غيره، از عواملى است که هنوزهم تعداد دختران در مکاتب نسبت به پسران کمتر مى باشد؛ اما وزارت معارف تلاش دارد که اين وضعيت بهتر شود.

مردها در برخی مناطق بيشتر ديدگاه روشن در مورد رهبرى زنان دارند

به اساس نظرسنجى واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و کمیته سویدن برای افغانستان، تعداد مردهايى که مخالف با نظریۀ بهتر بودن رهبری مردان نسبت به زنان اند، در تخار پنج مرتبه بیشتر از تعداد همچو افراد در ننگرهار می باشد.

بنا بر این، گفته می توانیم که محل زندگی نیز در این مورد اثرگذار بوده می تواند.

یافته های نظرسنجى نشان می دهد که از هر ده مرد، ٩ تن در ننگرهار؛ هشت تن در کابل؛ هفت تن در بامیان و شش تن در تخار به این باوراند که مردان بیشتر شایستۀ رهبری می باشند.

شهلا فريد استاد پوهنتون کابل مى گويد که ممکن در برخى ولايات کشور، به دليل حاکم بودن سنت هاى ناپسند و کم بودن برنامه هاى آگاهى دهى، تعداد مردهايى که مخالف رهبرى زنان بوده اند، زيادتر باشد.

 اما او مى افزايد که در برخى ولايات، تعداد همچو مردها کمتر است.

او مى گويد: «مه در باميان و تخار، در ورکشاپ­هاى آگاهى دهى از حقوق زنان شاهد بودم که مردان و زنان، مشترک در ورکشاپ ها اشتراک مى­کردند و اکثر مردان، مخالفتى با رهبريت زنان نداشتند.»

تفاوت نظریات به اساس سن

اين نظریه که کنترول امور و رهبری باید نزد مردها باشد، در میان بزرگسالان نسبت به جوانان کمی بیشتر می باشد.

به اساس یافته های این تحقیق، هشت درصد جوانان (زن و مرد)، کمتر از بزرگسالان باور دارند که رهبری مردها بهتر از رهبری زنان می باشد.

به گفتۀ شهلا فريد؛ تعداد کسانى که باور دارند تنها مردها شايستۀ رهبريت اند، به دليلى در بزرگسالان نسبت به جوانان بيشتر است که برخى بزرگسالان، هنوزهم با عنعنات ناپسند سابق چون ندادن حق  تحصيل، کار و حتى تصميم گيرى در امور خانوادگى به زنان، باور دارند.

به گفتۀ او جوانان به دليلى بيشتر طرفدار دادن حق به زنان در رهبريت مى باشند که در يک عصر متفاوت تر از گذشته، بزرگ شده و در برنامه هاى آگاهى دهى، بیشتر به جوانان نسبت به بزرگسالان حق اشتراک داده می شود؛ زيرا به گفته او روان شناسان و جامعه شناسان مى گويند که بعد از عمر ٤٥ سالگى تغيير در سلوک، افکار و ذهن انسان کار دشوار مى باشد.

خانم شهلا فريد از حکومت مى خواهد که بيشتر به مساعد کردن زمينۀ تحصيل براى دختران و گسترش برنامه هاى آگاهى دهى در مورد حقوق زنان تلاش نمايد تا بيشتر، زمينه براى تساوى جندر در افغانستان مساعد شود.

در حال حاضر، از جمع ٢٣ وزير؛ چهار تن را زنان تشکيل مى دهند و در ميان ٣٤ والى، يک تن و از جمع ٣٥١ عضو شوراى ملى، ٩٦ تن زن مى باشند.

آیندۀ زنان در رهبری

قابل ذکر است که سه درصد زنان (٧٩ درصد در مقابل ٨٢ درصد) نسبت به مردها بیشتر به این باور اند که رهبری باید نزد مردها باشد؛ اما فاروق ثواب مشاور وزارت امور زنان مى­گويد که چهار ولايت شامل نظرسنجى، نمايندگى از تمام افغانستان کرده نمى­تواند.

فاروق ثواب گفت که اين رقم (سه درصد) رقم پايين است؛ اما ممکن عوامل مختلف چون محيط زيست، سواد وعدم اعتماد قوى به نفس در نزد اين زنان، سبب شده است که اينچنين مفکوره داشته باشند.

موصوف مى­افزايد: «زنان و مردان، منطقاً به اساس معیارها از دیدگاه حقوق بشری، مدنی و اسلامی، هیچ کدام حق رد کردن مشارکت همدیگر را در رهبری و سهمگیری در خدمات ندارند.»

به گفته او، زنان چنانچه در خانه رهبرى را به عهده دارند، در همه عرصه ها خوب درخشيده مى توانند و بايد اعتماد قوى به نفس داشته باشند که مى­توانند در تمام عرصه ها خوب بدرخشند.

علامت: 

گزارش های مربوطه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement